Продукти за ключови ситуации в растителната защита и конкурентни цени изграждат продуктовата листа на Зенит за сезон 2016

Продукти за ключови ситуации в растителната защита и конкурентни цени изграждат продуктовата листа на Зенит за сезон 2016

Ако сте пропуснали зимните пръскания през ноември и декември, направете го през февруари докато не са се отворили пъпките. Зимните пръскания са основно растително-защитно мероприятие за борба с икономически най-важните болести и неприятели по трайните насаждения. Те се извършват от падане на листата през есента до разпукване на пъпките в края на зимата. За зимните пръскания се изготвя ежегодно и специализирана програма от Българската агенция по безопасност на храните.
Фунгуран ОН 50 ВП, заедно с прилепителя Текнофит пауър, са основните средства зо контрол на редица болести по траините насаждения. Комбинацията от двата продукта осигурява надеждна борба в насажденията срещу:
– Огнен пригор по ябълка и круша, в доза 110 – 500 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Струпясване по ябълка и круша, в доза 150 – 250 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Къдравост по прасковата, в концентрация 0,15% Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Сачмянка и ранно кафяво гниене по кайсията, в доза 150 – 250 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Сачмянка по сливата, в доза 110 – 250 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Сачмянка по череша и вишна, в доза 130 – 200 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Петносване на пъпките, Антракноза по малината, в доза 200 – 300 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър
– Листни петна по ягодата, в доза 200 – 300 г/дка Фунгуран ОН 50 ВП и 2,0 – 2,5 % Текнофит пауър

За повече информация, обърнете се към регионалният представител на Зенит Кроп Сайънсис България във вашият регион

Екипът на Зенит Кроп Сайънсис България

social position