Инсектициди

  • Пикадор 20 СЛ

    Широкоспектърен системен инсектицид от групата на неоникотиноидите.
    Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.