Течни торове

 • Агрифул

  Течен тор предназначен за почвено приложение. Биостимулаторът е приложим за всякакви програми за торене.

 • Контролфит Сu

  Контролфит Сu е течна медна формулация в комплекс с ниско молекулни органични киселини. Тя подобрява абсорбцията и транслокацията на мед във вътрешността на растението. Притежава същата стабилност като синтетичните хелати (например EDTA).

 • Текамин Брикс

  Текамин Брикс стимулира делението и диференциацията на клетките и увеличава добива.

 • Текамин Макс

  Текамин Макс се прилага листно в периода на вегетация чрез напръскване на селскостопанските култури.

 • Текамин Райс

  Течен тор – вкоренител стимуриращ кореновия растеж. Добре развита и здрава коренова система – това е гаранция за добър растеж и съответно за качествен добив.

 • Текамин Флауър

  Текамин Флауър се препоръчва за всички земеделски култури за подобряване на цъфтежа и стимулиране образуването на завръз при: зеленчуци, овощни, лозя, тиквови, ягодоплодни култури и в семепроизводствените посеви.

 • Текнокел Амино Fe

  “Железният” листен тор. Предпазва и коригира железен дефицит. Желязото е незаменимо за протичането на фотосинтезата и синтеза на хлорофил.

 • Текнокел Амино Zn

  Течен тор предотвратяващ и корегиращ недостига на цинк. Недостигът на цинк при растенията се изразява в скъсени междувъзлия, редуциране размера на листата, пожълтяване и некроза.

 • Текнокел Амино В

  Течен тор с високо съдържание на боретаноламин. Съвместими с повечето използвани продукти за растителна защита.

 • Текнокел Амино К

  Препоръчва се използването по време на узряване и наедряване на плодовете. От образуване на плода до прибиране на реколтата.

 • Текнокел Амино Сu

  Предотвратява и коригира недостига на мед (Cu). ТЕКНОКЕЛ АМИНО Сu може да се използва при всички култури: зеленчуци, овощни, цитруси, лозя, украсни и др.

 • Текнокел Амино Са

  Предотвратява напукването на плодовете. ТЕКНОКЕЛ АМИНО Са повишава плътността и трайността на плодовете, увеличава тяхната транспортабилност.