Хербициди

 • Имаспро 7,5 ЕВ

  Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели.
  Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

 • Наса 360 СЛ

  Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.

 • Смерч 24 ЕК

  Почвен и листен селективен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели.

 • Торнадо 5 ЕК

  Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.