Наса 360 СЛ

Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.

  • СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество:
360 г/ л Глифозат
Карантинен срок: 
30 дни
Формулация:
Разтворим концентрат
Предимства: 

  • Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
  • Липсата на селективност осигурява едновременна борба с житните и широколистните плевели.
  • Действието при едногодишните плевели се проявява за 3- 4 дни.
  • Действието при многогодишните се проявява за 15- 20 дни.
  • Няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури.
  • Кратка персистентност в почвата- до 2 седмици.

Начин на действие: 
Наса 360 СЛ прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Продукта подтиска синтеза на аминокиселините и причинява хлороза и увяхване, последвани от загиване на надземната маса и подземните части на растението.
Препоръки за употреба:
Подходящ момент за употреба е във фаза „цъвтеж“ на двусемеделните и изкласяване на едносемеделните.
Препоръчително количество работен разтвор 30 л/ дка . Наса 360 СЛ може да се прилага с тракторни пръскачки и със специални уретби за намазване когато това е необходимо.
При частично заплевеляване използвайте в концентрация 2%.
При трайни насаждения прилагайте след поне 10 дни след резитбата и почистване на издънките.
Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20- 30°С и интензивно слънцегреене.
Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.

Култура Доза Контролирани плевели
Овощни градини 400- 1200 мл/ дка Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
Лозя
Свободни площи (стърнища)