Пикадор 20 СЛ

Пикадор 20 СЛ

Широкоспектърен системен инсектицид от групата на неоникотиноидите.
Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.

  • СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество:
200 г/л имидаклоприд
Карантинен срок: 
7/ 14 дни
Формулация:
Разтворим концентрат
Предимства: 

  • Прониква в растителните тъкани.
  • Дълго последействие- до 3-4 седмици.
  • Опазване на културите за по продължителен период.
  • Ефектът от третирането се наблюдава след няколко часа.
  • Понася се много добре от растенията.

Начин на действие: 
Активното вещество на Пикадор 20 СЛ прониква в растителните тъкани и се придвижва от клетка в клетка ( трансламинарно действие). След това се разнася по проводящата система на растението. Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.
Препоръки за употреба:
За постигане на максимален ефект от третирането с продукта е необходимо да се осигури оптимално покриване на листната повърхност с работния разтвор.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

Вредител Доза Карантинен срок
Зелена прасковена листна въшка ( Myzodes persicae) по зеленчуци( пипер) 0,050 % 7 дни
Миниращ молец (Tuta absoluta) по домати 0,05 % 7 дни
Миниращи мухи (Liriomyza sp.) по зеленчуци / домати и краставици) 0,05 % 7 дни
Тютюнев трипс ( Trips tabaci) по тютюн 60 мл/ дка 14 дни
Тютюнева листна въшка ( Myzus nicotianae) по тютюн 50 мл/ дка 14 дни