Смерч 24 ЕК

Почвен и листен селективен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели.

  • СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество:
240 г/ л Оксифлуорфен
Карантинен срок: 
45 дни
Формулация:
Емулсионен концентрат
Предимства: 

  • Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели.
  • Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им.
  • Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК.
  • Паднал дъжд засилва действието на продукта.

Начин на действие: 
Като почвен хербицид Смерч 24 ЕК образува филм върху почвената повърхност и унищожава плевелите още при тяхното поникване. Продукта действа, като нарушава процеса на фотосинтеза на плевелите, поради, което за ефективното му действие е необходима светлина.
Препоръки за употреба:
При слънчоглед на по леки почви да се прилага в по- ниската доза.
По- високата доза да се използва при по- тежки почви и висока плътност на плевелите.
В зависимост от климатичните условия последействието на Смерч 24 ЕК е до 5- 6 месеца.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ
Абутилон (Abutilon theophrasti)) Овчарска торбичка(Capsella bursa- pastoris)
Полски синап (Sinapis arvensis) Лепка (Galium aparine)
Дива ряпа (Raphanus raphanistrum) Трирого еньовче (Galium tricorne)
Бяла куча лобода(Chenopodium album) Секирче видове (Lathyrus ssp.)
Дребноцветна галинзога(Galisogaparviflora) Лайка (Matricaria hammomila)
Обикновен щир(Amarantus retroflexus) Фасулче (Fallopia convulvulus)
Татул (Datura stramonium) Тученица (Рortulaca oleracea)
Черно куче грозде (Solanum nigrum) Казашки бодил (Xanthium strumarium)
Великденче видове (Veronica ssp.) Кокошо просо (Echinochloa crus-galli)
Зелена кощрява (Setaria viridis) Лубеничник (Hibiscus trionum)
Mъртва коприва (Lamium purpureum)
Култура Доза Срещу Момент на приложение
Слънчоглед 80 мл/ дка Едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели Вегетационно във фаза 2ри 4ти лист на плевелите
100 мл/ дка След сеитба, преди поникването на културата
Лозя 150 мл/ дка Едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели Вегетационно ( април- май) с насочено пръскане