Текнокел Амино Сu

Предотвратява и коригира недостига на мед (Cu). ТЕКНОКЕЛ АМИНО Сu може да се използва при всички култури: зеленчуци, овощни, цитруси, лозя, украсни и др.

  • СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Медта участва в синтеза на хлорофил. Медта взема участие при транспортиране на електроните в процеса на фотосинтеза и е основен компонент на няколко важни ензима.
Обикновено бобовите треви натрупват повече мед, отколкото зърнените житни култури (пшеница, ечемик, овес) и някои житни треви; младите растения съдържат повече мед на единица сухо вещество, отколкото по-старите, а листата - повече, отколкото другите органи.
Медта се смята и за един от факторите, необходим за нормалното осъществя ваненаасимилациятанаминералния азот и биосинтезата на полипептидите и белтъците, особено при амониево хранене на някои зърнени житни култури. Тя дава отражение върху фиксирането на молекулния азот и върху неговия метаболизъм в растенията, активира процеси на свързването на атмосферния азот от микроорганизмите от род Азотобактер в грудките на бобовите растения.
Медта повишава устойчивостта на растенията към високи и ниски температури и към гъбни и бактериални болести. Благоприятно е действието й върху устойчивостта на растенията на полягане. Медният хранителен разтвор съдържа L-аминокиселини, които спомагат за навлизането на медта в растенията, активират техния растеж и подпомагат преодоляването на стресови ситуации, a EDTA подобрява стабилността на разтвора.
Медта е част от хлорофилния синтез. Тя спомага за фотосинтетичния транспорт на електроните и е ключов елемент при много ензими.
Текнокел Амино Си осигурява необходимото количество мед на растението, и достатъчно количество от елемента на токсично ниво против гъбите. По този начин в растителните тъкани се запазва постоянното хомогенно ниво на медта и се осигурява враждебната среда, където гъбите не биха могли да атакуват растението и не биха могли да се разпространяват прогресивно. Предимства:
По-здрави и силни растения.
Чувствително намаляване на медните третирания.
Напълно естествен и приложим в биологичното земеделие.
Текнокел Амино Си засилва фунгицидното действие на продуктите за растителна защита.
Текнокел Амино Си стимулира устойчивостта към гъби причиняващи ръжди, ранно и късно кафяво гниене, обикновени мани, алтернария и др., и бактерии.
Препоръчва се за превантивна употреба.
Текнокел Амино Си е устойчив върху листата и не се отмива след дъжд.
Текнокел Амино Си не оставя петна по листата или плодовете, нито остатъчни вещества по растението или в почвата.
Количествено и качествено намаляване на бактериалните, гъбните и вирусните атаки.
Начин на употреба:
Дозата и начина на приложение зависят от културата, степента на развитие, както и от степента на недостиг на мед. Максималните дози се препоръчват за напълно развити растения. При третиране на млади дръвчета или растения, дозата се намалява пропорционално. Препоръчва се продукта да се използва като допълнение към основните програми за торене. За отлични резултати, прилагайте ТЕКНОКЕЛ АМИНО Сu, когато културата е в активен растеж, след поливане или валеж, в зависимост от необходимостта и препоръката от наблюдението и анализа на растението и/или почвата.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ/ ФЕРТИГАЦИЯ: 500-700 мл/дка
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 0,15 % - 0,3 % (150-300 мл/100л вода)
Гарантирано съдържание:

Мед (Сu) водоразтворима 5.0 % w/w
Свободни «L» аминокиселини 6.0 % w/w
(EDTA)
pH 2,5 - 3,0
КУЛТУРА ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕ, ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Полски култури и зеленчуци 0,15 % - 0,2 % (150-200 мл/100л вода). Приложете по време на активния вегетативен растеж или при стресова ситуация вследствие на недостиг на хранителни елементи. Приложение­то може да се повтори два или повече пъти по време на вегетацията.
Овощни култури 0,15 % - 0,25 % (150-250 мл/100 л вода). Приложете след започване на вегетацията.Третирането може да се по­втори през период от 2 до 4 седмици.
Лозя, малини, касис и др. 0,2 % - 0,3 % (200-300 мл/100 л вода). Приложете след започване на вегетацията и след образуване на плода.

Съхранение, смесимост:
Не съхранявайте дълго приготвения разтвор. Не излагайте на високи температури и пряка слънчева светлина. Съвместим с повечето използвани продукти за растителна защита. Да не се смева с продукти с високо съдържание на сяра, калций, минерални масла, както и с алкални продукти (рН>8). Препоръчваме предварителен тест за смесимост. Да не се прилага по време на цъфтеж и при чувствителни на мед сортове.