Топ Плюс 70 ВП

Топ Плюс 70 ВП

Широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.
Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване.

  • СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество:
70% Тиофанат- метил
Карантинен срок: 
35 дни
Формулация:
Водонамокрим прах
Предимства: 

  • Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване.
  • Гъвкав по отношение на периода на пръскане.
  • Изключително меко действие по отношение на третираните растения.

Начин на действие: 
Топ Плюс 70 ВП принадлежи към групата на бензимидазоловите фунгициди. Попаднал върху листната маса продукта се придвижва в цялото растение, задържа деленето на клетъчните ядра на клетките на патогена, пречи на сцеплението на хромозомите или предизвиква тяхното разделяне. 
Препоръки за употреба:

Прилагайте 2- 3 пъти по време на вегетацията на културата. Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове. Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

Култура Болест Момент на приложение Доза
Лозя Оидиум ( Oidium tuceri)
Сиво гниене( Botritis cinarea)
Дължина на летораста 10-15 см през интервал от 10-14 дни 0,1%