Торнадо 5 ЕК

Торнадо 5 ЕК

Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

  • СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество:
50 г/ л квизалофоп- р- етил
Карантинен срок: 
60 дни
Формулация:
Емулсионен концентрат
Предимства: 

  • Отлична селективност към широколистните култури.
  • Продукта се поема бързо от листата на плевелите.
  • Дъжд паднал час след след третиране не намалява хербицидния ефект на Торнадо 5 ЕК.

Начин на действие: 
Продукта се поглъща от листата на третираните растения за няколко часа. Придвижва се и се натрупва в точките на нарастване на плевелите, включително и в техните коренища. Преди загиване плевелите придобиват характерно антоцианово оцветяване.
Препоръки за употреба:
За постигане на максимален ефект да се прилага в активен растеж на плевелите.
При многогодишни житни плевели ефекта срещу коренищата се засилва, ако дозата се раздели на две третирания през интервал от 3 седмици.
В зависимост от климатичните условия последействието на Торнадо 5 ЕК е минимум 2 месеца.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ
Лисича опашка ( Alopecurus myosuroides ) Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
Див овес ( Avena fatua) Кощрява ( Setaria veridis; Setaria glauca)
Ежова главица ( Dactylis glomerata) Метлица ( Poa anua)
Овсига ( Bromus arvensis) Самосевки от пшеница ечемик ( Triticum aestivum; Hordeum vulgare)
Ветрушка ( Apera spica- venti) Пирей ( Agropyron repens)
Райграс ( Lolium spp.) Троскот ( Cynodon dactylon)
Кокошо просо ( Echinochloa crus- dalli) Балур ( Sorghum halepense)
Култура Доза Срещу Момент на приложение
Слънчоглед 200 мл/ дка Едногодишни и многогодишни плевели в т. ч. Балур от коренища Фаза 3- ти 5-ти лист на плевелите ( 10-15 см на балура)